Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

71-004 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Cukrowa 8, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-31-15 lub (91) 444-31-25
Fax: (91) 444-31-16
WWW: http://www.wzieu.pl
Email: wzieu@wzieu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europeistyka Europeistyka - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Logistyka Logistyka - Licencjackie stacjonarne Logistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Logistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Logistyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Historia


Geneza powstania Wydziału jest związana z rozwojem (od 1946 r.) szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Od 1999 roku na podstawie zarządzenia MEN Jednostka funkcjonuje jako Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług z siedzibą przy ul. Cukrowej 8.

Oto najważniejsze daty i związane z nimi kluczowe wydarzenia, które wyznaczały w przeszłości kierunki kształtowania się Wydziału i wpłynęły na jego obecną formę:


1946   Utworzenie filii poznańskiej Akademii Handlowej (pierwsza uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim),
1950   Uzyskanie przez oddział AH statusu samodzielnej uczelni i przekształcenie jej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną specjalizującą się w dziedzinie transportu,
1955   Włączenie WSE jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej,
1985   Wydział wchodzi w skład Wydziału Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu Szczecińskiego,
1990   Instytut Ekonomiki Transportu osiąga samodzielność akademicką i zostaje wyodrębniony z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i Łączności,
1999   Na podstawie zarządzenia MEN Wydział zaczyna funkcjonować jako Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług i jednocześnie zostaje przeniesiony do nowoczesnego budynku przy ul. Cukrowej 8,
2006   60- lat Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług od 1992 roku posiada pełne prawa akademickie, uprawniające do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.


Władze Wydziału


Władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US
na kadencję 1.09.2008 - 31.08.2012

 

 

dr hab. prof. US Piotr Niedzielski
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

e-mail: piotr.niedzielski@wzieu.pl

dr hab. prof. US Elżbieta Załoga
Prodziekan ds. Nauki

e-mail: elzbieta.zaloga@wzieu.pl

dr hab. prof. US Wojciech Downar
Prodziekan ds. Kształcenia

e-mail: wojciech.downar@wzieu.pl

dr Jacek Buko
Prodziekan ds. Studenckich

e-mail: jacek.buko@wzieu.pl


Katedry Wydziału


Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Katedra Efektywności Innowacji
Katedra Ekonomii
Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Katedra Finansów Publicznych
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego
Katedra Historii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Logistyki
Katedra Marketingu Usług
Katedra Metod Ilościowych
Katedra Organizacji i Zarządzania
Katedra Polityki Gospodarczej
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Katedra Systemów i Polityki Transportowej
Katedra Zarządzania Turystyką


Dlaczego my?


Dlaczego warto studiować na Cukrowej?

    

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego może poszczycić się 60-letnia tradycją, która w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą stwarza możliwość kształcenia na jednym z najlepszych wydziałów ekonomicznych w regionie.
 

Dostosowując się do zaleceń Deklaracji Bolońskiej Wydział wprowadził w ofercie kształcenia studia dwustopniowe - trwające trzy lata studia I-go stopnia (licencjackie), dwuletnie studia II-go stopnia (uzupełniające studia magisterskie). Istnieje również możliwość kontynuowania nauki na studiach III - go stopnia – doktoranckich. Wprowadzenie takiego systemu kształcenia gwarantuje pełną uznawalność dyplomu w krajach Unii Europejskiej.
Kierunek Ekonomia został oceniony pozytywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną: www.pkt.edu.pl.
 
    

Każdy może wybrać studia w systemie adekwatnym do swoich potrzeb - stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) oraz wybrać kierunek i specjalność zgodne z jego zainteresowaniami - ekonomię, europeistykę, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistykę lub turystykę i rekreację.
 
socrates erazmus     

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studenci maja możliwość studiowania na innej uczelni europejskiej w ramach programu Socrates Erasmus .
 

Bogaty system stypendiów może częściowo zrekompensować wydatki na czesne na studiach niestacjonarnych. W szczególnych przypadkach można starać się o ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne.
 

Chcąc realizować politykę równych szans Wydział stworzył szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych tak aby zapewnić im swobodne studiowanie. Dodatkowo osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje zwolnienie z opłat za zajęcia dydaktyczne w wysokości 30%. Studenci ci mogą ubiegać się również o stypendium specjalne.
 

Biblioteka WZiEU posiada własną stronę internetową , która umożliwia studentowi zdalny dostęp do bazy książek i czasopism. Funkcjonuje również Biuro Informacji Naukowej.


Na Wydziale działają liczne organizacje studenckie, które dbają o interesy studentów i dają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Wydziału.
 


A ponieważ nie samą nauką student żyje w weekendowe noce można skorzystać z wielu atrakcji w szczecińskich klubach oraz spędzić miło czas w kinie!