Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Turystyka i rekreacja
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Turystyka i rekreacja

71-004 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Cukrowa 8, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-31-15 lub (91) 444-31-25
Fax: (91) 444-31-16
WWW: http://www.wzieu.pl
Email: wzieu@wzieu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiający szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i rekreacji.

Trwające sześć semestrów studia pierwszego stopnia przygotują absolwenta do podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź podjęcia pracy w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, między innymi w hotelach, centrach rekreacji, biurach podróży. Przedmioty znajdujące się w planie studiów przyczynią się również do zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, ośrodkach doradztwa rolniczego, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się problematyką rekreacji, w tym turystyki. Wprowadzony na kierunku podział na specjalności zapewni zaś studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w wybranym zakresie umożliwiającej pełnienie funkcji m. in. menedżera turystyki, animatora rekreacji ruchowej i ekoturystyki.

Do podstawowych umiejętności absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja należą umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określonych segmentów rynku.

Absolwent kierunku powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym jeden język obcy oraz posługiwać się językiem specjalistycznycm niezbędnym w pracy zawodowej. Absolwent powinien także posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych oraz umieć wykorzystać je w pracy w tyrystyce i rekreacji.

Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług i Wydziału Nauk Przyrodniczych, jak również społeczności akademickiej całego Uniwesytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów. Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja powinien być wyspecjalizowany w określonej, szczególnej dziedzinie w obszarze gospodarki turystycznej i rekreacji.

Absolwent powinien umieć się poruszać swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja II stopnia powinien posiadać wszechstronną i poszerzoną ? w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej i rekreacji.

Umiejętności i kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja zgodne są z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku turystycznego.