Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

71-004 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Cukrowa 8, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-31-15 lub (91) 444-31-25
Fax: (91) 444-31-16
WWW: http://www.wzieu.pl
Email: wzieu@wzieu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europeistyka Europeistyka - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Logistyka Logistyka - Licencjackie stacjonarne Logistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Logistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Logistyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Geneza powstania Wydziału jest związana z rozwojem (od 1946 r.) szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Od 1999 roku na podstawie zarządzenia MEN Jednostka funkcjonuje jako Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług z siedzibą przy ul. Cukrowej 8.

Oto najważniejsze daty i związane z nimi kluczowe wydarzenia, które wyznaczały w przeszłości kierunki kształtowania się Wydziału i wpłynęły na jego obecną formę:


1946   Utworzenie filii poznańskiej Akademii Handlowej (pierwsza uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim),
1950   Uzyskanie przez oddział AH statusu samodzielnej uczelni i przekształcenie jej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną specjalizującą się w dziedzinie transportu,
1955   Włączenie WSE jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej,
1985   Wydział wchodzi w skład Wydziału Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu Szczecińskiego,
1990   Instytut Ekonomiki Transportu osiąga samodzielność akademicką i zostaje wyodrębniony z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i Łączności,
1999   Na podstawie zarządzenia MEN Wydział zaczyna funkcjonować jako Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług i jednocześnie zostaje przeniesiony do nowoczesnego budynku przy ul. Cukrowej 8,
2006   60- lat Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług od 1992 roku posiada pełne prawa akademickie, uprawniające do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.