Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Logistyka » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Logistyka » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

71-004 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Cukrowa 8, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-31-15 lub (91) 444-31-25
Fax: (91) 444-31-16
WWW: http://www.wzieu.pl
Email: wzieu@wzieu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Logistyka Logistyka - Licencjackie stacjonarne Logistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Logistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Logistyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU LOGISTYKA

Absolwent studiów licencjackich (studiów I-go stopnia) Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług kierunku LOGISTYKA zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalne kształtowanie systemu logistycznego w podmiotach rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-zarządczych. Powinien posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną, pozwalającą orientować się w aspektach ekonomiczno-finansowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Ponadto powinien posiąść umiejętność podejmowanie decyzji w zakresie operacyjnego zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem w sferze: zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Wobec postępującego procesu globalizacji oraz integracji społeczno-gospodarczej absolwent powinien poznać także zasady oraz uwarunkowania działalności logistycznej w wybranych wiodących podmiotach gospodarujących w sferze logistyki.

Absolwent powinien "patrzeć" na przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym (jako zbór elementów tworzących całość) oraz procesowym (przepływy w ramach przedsiębiorstwa w jako bliższym i dalszym). W ramach przedsiębiorstwa absolwent powinien poznać i umiejętnie ocenić zasady kształtujące optymalny przepływ w obrębie przedsiębiorstwa takich elementów jak: zasoby ludzkie, zasoby materialne, środki finansowe, informacja. W obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa absolwent powinien posiąść umiejętność dokonywania racjonalnych decyzji w ramach zarządzania logistycznego, czego wyrazem powinno być poznanie i właściwe kształtowanie logistycznej obsługi klienta. Ważna cechą absolwenta powinna być umiejętność przedstawiania i motywowania własnych poglądów w zakresie poprawy zarządzania logistycznego w podmiotach gospodarczych.

Absolwent kierunku logistyka realizowanego na WZiEU to osoba, która obok wiedzy specjalistycznej posiada także, wiedzę ogólną pozwalającą na właściwą ocenę zjawisk i procesów społeczno-gospodarcze wpływających na funkcjonowanie podmiotów rynkowych.

Uzyskany dyplom licencjata na kierunku Logistyka powinien przyczynić się do awansu życiowego absolwenta pozwalającego na możliwość uzyskania pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji w przedsiębiorstwach branży logistycznej w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Absolwent powinien w dobrym stopniu znać języki obce oraz posiadać umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w tym przede wszystkim edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet itp.)