Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Finanse i rachunkowość
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Finanse i rachunkowość

71-004 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Cukrowa 8, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-31-15 lub (91) 444-31-25
Fax: (91) 444-31-16
WWW: http://www.wzieu.pl
Email: wzieu@wzieu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość powinien rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości, w tym znajdowania oraz analizowania materiałów źródłowych jaką będzie posiadał absolwent kierunku Finanse i rachunkowość sprawi, iż zostanie on właściwie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i nie finansowych na pomocniczych stanowiskach.

Absolwent Wydziału powinien opanować język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości, posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać i ewidencjonować dokumenty księgowe, znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się przepisami prawa szczególnie z zakresu finansów i rachunkowości, orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata.

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość powinien być wyspecjalizowany w jednej z określonych dziedzin: bankowość i ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw, gospodarka finansowa i administracja. Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach finansowych i nie finansowych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla niższego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych.

Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.