Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług » Europeistyka

71-004 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Cukrowa 8, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-31-15 lub (91) 444-31-25
Fax: (91) 444-31-16
WWW: http://www.wzieu.pl
Email: wzieu@wzieu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Europeistyka Europeistyka - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU EUROPEISTYKA

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Europeistyka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie.

Absolwent kierunku Europeistyka powinien poznać europejską tradycję, historię, kulturę, społeczno-polityczne uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Wspólnot Europejskich.

Umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych Unii Europejskiej jaką będzie posiadał absolwent kierunku Europeistyka sprawi, iż zostanie on właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

Absolwent Wydziału powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym język obce (angielski lub francuski), posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać i zarządzać projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, umieć posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego oraz być świadomym praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka, orientować się w sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej i świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

Absolwent kierunku Europeistyka powinien być wyspecjalizowany w jednej z określonych dziedzin: europejskiej Integracji gospodarczej lub handlu i euromarketingu. Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych.

Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.