Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny » Teologia » Magisterskie stacjonarne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny » Teologia » Magisterskie stacjonarne

71-456 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Papieża Pawła VI nr 2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-14-51
Fax: (91) 444-14-60
WWW: http://www.us.szc.pl/wt
Email: thfac@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Teologia Teologia - Magisterskie stacjonarne Teologia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

Jednolite studia magisterskie (5-letnie, prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) na kierunku „Teologia” prowadzone są z myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia własnego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Studia na tym kierunku dają ogólne wykształcenie teologiczne, przygotowujące zarówno do podjęcia pracy w szkole, jak i dające szansę podejmowania różnych zajęć tam, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do systemu wartości chrześcijańskich.


Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych odbywają się w siedzibie Wydziału w Szczecinie oraz w Koszalinie i w Zielonej Górze. Studia niestacjonarne (zaoczne) prowadzone są tylko w Szczecinie.


Absolwent kierunku posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną wiedzę dotyczącą różnorakich treści i problemów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego, umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych. Jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podjęcia pracy zawodowej absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Po odbyciu oferowanego w czasie studiów przygotowania pedagogicznego absolwent może być nauczycielem religii w szkołach objętych systemem oświaty.