Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny

71-456 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Papieża Pawła VI nr 2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-14-51
Fax: (91) 444-14-60
WWW: http://www.us.szc.pl/wt
Email: thfac@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - Licencjackie stacjonarne Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Nauki o rodzinie Nauki o rodzinie - Licencjackie stacjonarne Nauki o rodzinie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Teologia Teologia - Magisterskie stacjonarne Teologia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Teologia - specjalizacja kapłańska Teologia - specjalizacja kapłańska - Magisterskie stacjonarne

Władze Wydziałowe

WIELKI KANCLERZ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
Ksiądz Arcybiskup dr hab. Andrzej Dzięga prof. KUL, Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Zgodnie z „Ustawą o szkolnictwie wyższym” nadzór nad wydziałami teologicznymi działającymi na uczelniach państwowych w zakresie nauczania teologii katolickiej sprawują odpowiednie władze kościelne. Wielki kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską wobec Wydziału i Wydział wobec Stolicy Apostolskiej, a w szczególności nadzoruje program nauczania teologii katolickiej oraz udziela osobom nauczającym misji kanonicznej (teologia) lub zgody na nauczanie (przedmioty poza teologią).

WŁADZE WYDZIAŁU


Dziekan
ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski prof. US
dziekanwt@univ.szczecin.pl

Prodziekan ds. Nauki
ks. dr hab. Andrzej Offmański prof. US

P
rodziekan ds. Studenckich
ks. dr
Andrzej Krzystek

RADA WYDZIAŁU

1. ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski prof. US - Dziekan
2. ks. dr hab. Andrzej Offmański prof. US - Prodziekan
3. ks. dr Andrzej Krzystek - Prodziekan
4. ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec
5. ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

6. Prof. dr hab. Piotr Salwa
7. ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US
8. ks. dr hab. Tadeusz Czapiga prof. US

9. ks. dr hab. Kazimierz Dullak prof. US
10. ks. dr hab. Wiesław Dyk prof. US
11. ks. dr hab. Jan Flis prof. US
12. ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US

13. ks. dr hab. Edward Sienkiewicz prof. US
14. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska prof. US

15. ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US
16. ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz prof. US
17. Dr. habil. Helene Harth
18. ks. dr Sławomir Bukalski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
19. ks. dr Grzegorz Chojnacki
20. ks. dr Kazimierz Półtorak
21. dr Angelo Rella
22. ks. dr Dariusz Jastrząb - Rektor WSD - Koszalin
23. ks. dr Jarosław Stoś - Rektor WSD - Paradyż
24. ks. dr Zygmunt Wichrowski - Rektor AWSD - Szczecin
25. mgr Bożena Buła - przedstawiciel pracowników administracji
26. mgr Jolanta Marcjan

27. Lucjan Ząbecki
28. Al. Arkadiusz Korwin Gronkowski - przedstawiciel studentów
29. Al.
Paweł Gulicki
30. Julia Jerka
31. Justyna Szulc

32. Ewelina Weznerowicz