Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny » Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny » Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny

71-456 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Papieża Pawła VI nr 2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-14-51
Fax: (91) 444-14-60
WWW: http://www.us.szc.pl/wt
Email: thfac@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

NAUKI O RODZINIE, specjalność: Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny

Studia drugiego stopnia (2-letnie, magisterskie, prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) na kierunku „Nauki o rodzinie” rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie i kontynuację studiów pierwszego stopnia. Szczególny charakter nadaje tym studiom prowadzona na nich specjalność „Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny”. Studia te umożliwiają więc przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności terapeutycznych i doradczych w dziedzinie małżeńsko-rodzinnej.
Absolwent dysponuje zaawansowanym – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – przygotowaniem w dziedzinie nauk o rodzinie. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie pomocy rodzinie. Może samodzielnie wykonywać zadania jako wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), specjalista do spraw rodziny (familiolog), animator środowiska rodzinnego. Jest przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Nabywa podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie poradnictwa i terapii małżeństwa i rodziny, na bazie których ma możliwość uzupełnienia kształcenia w specjalistycznej szkole terapii dla uzyskania certyfikatu terapeuty. Uzyskuje przygotowanie (po ewentualnym uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji) do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, agendach samorządowych, instytucjach profilaktyki społecznej.
O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia nauk o rodzinie, a także osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia po kierunkach: pedagogika, socjologia, psychologia, teologia, medycyna, prawo, prawo kanoniczne, praca socjalna, polityka społeczna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo.