Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny » Nauki o rodzinie » Licencjackie stacjonarne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny » Nauki o rodzinie » Licencjackie stacjonarne

71-456 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Papieża Pawła VI nr 2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-14-51
Fax: (91) 444-14-60
WWW: http://www.us.szc.pl/wt
Email: thfac@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Nauki o rodzinie Nauki o rodzinie - Licencjackie stacjonarne Nauki o rodzinie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie, prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) na kierunku „Nauki o rodzinie” przygotowują do szeroko pojętej pracy na rzecz rodziny w różnych instytucjach społecznych. Dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych.
Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w charakterze: specjalisty do spraw rodziny, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, pracownika socjalnego (po spełnieniu dodatkowych warunków), pracownika wymiaru sprawiedliwości oraz nauczyciela w zakresie przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego (po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego wymaganego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej (po uzupełnieniu dodatkowych kwalifikacji w przypadku, gdy jest to wymagane do pracy w ww. instytucjach), a także do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle i nieuleczalnie chorym i członkom ich rodzin.