Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji

70-240 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Narutowicza 17A, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-28-26
Fax: (91) 444-28-26
WWW: http://mec.univ.szczecin.pl
Email: wpia@mec.univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

 • W Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych to historia państwa i prawa, prawo rzymskie, historia doktryn politycznych, historia administracji.
 • W Katedrze Teorii i Filozofii Prawa badania obejmują teorię prawa, logikę prawniczą, modele stosowania prawa, wykładnie prawa.
 • W Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej główne specjalizacje naukowe to teoria konstytucji, zasady tworzenia prawa, prawo konstytucyjne.
 • Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego specjalizuje się w badaniach nad samorządem przedsiębiorstw, ustrojem wewnętrznym przedsiębiorstw, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, działalnością gospodarczą gmin.
 • Katedra Prawa i Postępowania Karnego prowadzi badania nad kryminologicznymi aspektami przestępczości, patologia społeczna, procedura karno-skarbowa, problematyka wykroczeń skarbowych, prawem karnym-skarbowym.
 • W Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego badania obejmują problematykę: administracja publiczna a integracja europejska, funkcje władz regionalnych i lokalnych w sferze kultury w kontekście europejskim, podstawy prawne polityki regionalnej, zasady tworzenia prawa administracyjnego, kontrola administracji publicznej, współdziałanie w administracji publicznej.
 • W Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej badania dotyczą prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, sądownictwa pracy i stosunków pracy.
 • Katedra Prawa Finansowego zajmuje się problematyką podatkową i finansami publicznymi.
 • W Katedrze Kryminalistyki i Kryminologii badania naukowe związane są ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej w dużych aglomeracjach portowych i przestępczością przeciw mieniu.
 • W Katedrze Prawa Międzynarodowego działalność naukowa obejmuje międzynarodowe prawo publiczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historię dyplomacji i stosunków międzynarodowych, międzynarodowe prawo prywatne.
 • W Katedrze Ekonomii badania dotyczą teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, rynku kapitałowego.

Pracownicy wchodzą w skład komitetów redakcyjnych i rad programowych czasopism prawniczych, np. "Państwa i Prawa", "Studiów Prawniczych", "Finansów Komunalnych", "Edukacji Prawniczej". Wydział wydaje również własne zeszyty naukowe pod nazwą "Roczniki Prawnicze".