Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji » Administracja

70-240 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Narutowicza 17A, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-28-26
Fax: (91) 444-28-26
WWW: http://mec.univ.szczecin.pl
Email: wpia@mec.univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Na studia będą przyjmowani kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, na podstawie kompletu złożonych dokumentów.