Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych

71-415 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wąska 13, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-90
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.p/wnp
Email: dziekwnp@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biologia Biologia - Licencjackie stacjonarne Biologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Biotechnologia Biotechnologia - Licencjackie stacjonarne Biotechnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Mikrobiologia Mikrobiologia - Inżynierskie stacjonarne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna - Licencjackie stacjonarne Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - Licencjackie stacjonarne Zdrowie publiczne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Władze Wydziału
Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US
tel. 91 444 24 90
    
      
Prodziekan ds. Kształcenia
dr Renata Słominska-Walkowiak
tel. 91 444-24-90
   

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Dariusz Wysocki,
prof. US
tel. 91 444-24-90
    

Prodziekan ds.  IKF
dr hab. Jerzy Eider,
prof. US
tel. 91 444-27-35, 36Opis Wydziału


Wydział Nauk Przyrodniczych  jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie. Wydział  powstał w 1985 roku, a w 1998 roku uzyskał  prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,  w 2002 roku - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. Obecnie na Wydziale studiuje około 1 800 studentów, w tym na studiach stacjonarnych około 1 400, a na studiach niestacjonarnych blisko czterustu. W strukturze WNP znajduje się 14 katedr biologicznych oraz Instytut Kultury Fizycznej.   

  
     Wydział Nauk Przyrodniczych US prowadzi kształcenie na  następujących kierunkach:
biologia (I i II st.), biotechnologia (I i II st.), ochrona środowiska (I i II st.), turystyka i rekreacja – specjalność animator ekoturystyki i rekreacji (I i II st.), wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną (I i II st.) oraz mikrobiologia (I st.) i zdrowie publiczne (I st.) i studia III st. – doktoranckie z zakresu nauk biologicznych. Dla kierunków magisterskich prowadzone są też studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na WNP posiadają pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


     Wysoka aktywność naukowa pracowników WNP wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (około 180 prac w latach 2004-2008), a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WNP ponadto organizuje coroczne   konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.


Pracownicy i studenci WNP biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie oraz Szczecińskim Festiwalu Nauki organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich.
Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniką Gdańską, z licznymi Instytutami PAN.


Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z WNP należą: Uniwersytety w Kilonii, Greifswaldzie, Frankfurcie nad Menem, Rostoku, Petersburgu, Paryżu, Uppsali, Odessie,  w Koszycach na Słowacji, w Kopenhadze, Cantenbury  w Nowej Zelandii  oraz w Kalifornii - w San Francisco.


Jednostki Wydziału


 • Instytut Kultury Fizycznej
 • Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców
 •  Katedra Antropologii
 •  Katedra Biochemii
 •  Katedra Biologii Komórki
 •  Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 •  Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
 •  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 •  Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin:

Zakład Biotechnologii

Zakład Fizjologii Roślin

 •  Katedra Genetyki
 •  Katedra Mikrobiologii i Immunologii
 •  Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
 •  Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
 •  Katedra Zoologii Ogólnej
 •  Katedra Fizjologii

Dlaczego my?


Bioróżnorodność, biologia molekularna, ekologia organizmów, organizmy transgeniczne – to tylko niektóre najważniejsze wyzwania i problemy XXI wieku. Jeśli chcesz poznać tajemnice życia oraz nauczyć się je wykorzystywać w nowoczesnych technologiach, uzyskać wykształcenie i  zawód na miarę naszych czasów
– zapraszamy na Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dlaczego warto studiować na WNP?

Nasz Wydział umożliwia:
- zdobycie ciekawego zawodu
- dynamiczny rozwój intelektualny
- poznanie różnorodnych technik biologii molekularnej
- poznanie mechanizmów rządzących otaczającym nas światem przyrody
- studiowanie na kierunkach aplikacyjnych (akredytowanych)
- studiowanie na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich
- rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem, promocją zdrowia i turystyką oraz rekreacją
- uzyskanie dodatkowych uprawnień trenerskich oraz  instruktorskich

Korzyści wynikające ze studiowania na WNP to:

- możliwość uczestnictwa w wymianie krajowej i międzynarodowe studentów w ramach programów MOST, Erasmus i Erasmus Mundur (pewien okres studiów można odbyć na innej uczelni krajowej lub zagranicznej); współpraca ta obejmuje wymianę studentów, która dotyczy 24 uczelni partnerskich, m.in. Uniwersytet w Bari (Włoch), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet w Lyonie (Francja), Uniwersytet w Koszycach (Słowacja), Uniwersytet Marii i Piotra Curie w Paryżu (Francja)
- Wydział Nauk Przyrodniczych jest najstarszym, powołanym w 1985 r. przyrodniczym wydziałem uniwersyteckim w Szczecinie
- zajęcia prowadzą znakomici wykładowcy
- pracownicy Wydziału mają duże doświadczenie, bogaty dorobek naukowy i rozległą wiedzę, którą chętnie się dzielą
- na naszej Uczelni panuje przyjazna i partnerska atmosfera w relacjach pomiędzy pracownikami i studentami
- najlepsi nasi studenci otrzymują stypendia naukowe
- wszystkim naszym studentom przysługują stypendia socjalne
- po ukończeniu kierunków przyrodniczych istnieje możliwość wykonywania ciekawej i potrzebnej pracy
- studia prowadzone są na wysokim poziomie (pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej)
- na Wydziale Nauk Przyrodniczych działa 19 kół naukowych studentów, które od pięciu lat organizują konferencję środowiskową, dotyczącą przeglądu działalności kół studenckich w Szczecinie; jej plonem są materiały pokonferencyjne,  zawierające artykuły prezentujące osiągnięcia naukowe i badawcze uczestników
- absolwent WNP posiada wiedzę umożliwiającą mu poznawanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych w organizmach żywych funkcjonujących w środowisku naturalnym
- członkowie kół naukowych biorą udział w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych, na których publikacje i wyniki badań studentów uzyskują uznanie i zajmują czołowe miejsca w rankingu uczestników
- studenci mają możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów badawczych w prowadzonych przez wydział projektach
- wysoka aktywność naukowa pracowników WNP wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie; oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
- w ciągu ostatnich lat wydział uzyskał fundusze na realizację wielu projektów badawczych
- w gronie studentów, absolwentów oraz pracowników IKF mamy wybitnych sportowców i trenerów, uczestników i medalistów zawodów o najwyższej randze sportowej: Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy; między innymi na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie Polskę reprezentowało aż 10 sportowców naszego Instytutu, a wśród nich złoci medaliści olimpijscy: Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewskiego (wioślarstwo)
 - wielu pracowników to członkowie Komitetów Naukowych PAN oraz rad redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych
- wydział współpracuje z licznymi partnerami naukowymi z Europy, USA i RPA; współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach umów dwustronnych, jak i w ramach wspólnych prac badawczych; jej przejawem są wizyty pracowników WNP na innych uczelniach  i  pobyty osób z zagranicy na naszym Wydziale
- pracownicy i studenci WNP biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie, podczas której, oprócz eksperymentów i badań, przedstawiano także ofertę kształcenia na naszym wydziale
- od wielu lat nasi nauczyciele akademiccy uczestniczą w Szczecińskim Festiwalu Nauki, organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich.