Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna - Licencjackie stacjonarne Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, (specjalność nauczycielska, specjalność dodatkowa gimnastyka korekcyjna) w Instytucie Kultury Fizycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent przygotowany będzie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowego przedmiotu gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent kierunku powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu wyższych studiów zawodowych (licencjatu) absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).