Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych

71-415 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wąska 13, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-90
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.p/wnp
Email: dziekwnp@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biologia Biologia - Licencjackie stacjonarne Biologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Biotechnologia Biotechnologia - Licencjackie stacjonarne Biotechnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Mikrobiologia Mikrobiologia - Inżynierskie stacjonarne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna - Licencjackie stacjonarne Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska z dodatkową specjalnością: gimnastyka korekcyjna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Wychowanie fizyczne spec. nauczycielska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - Licencjackie stacjonarne Zdrowie publiczne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Wydział Nauk Przyrodniczych  jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie. Wydział  powstał w 1985 roku, a w 1998 roku uzyskał  prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,  w 2002 roku - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. Obecnie na Wydziale studiuje około 1 800 studentów, w tym na studiach stacjonarnych około 1 400, a na studiach niestacjonarnych blisko czterustu. W strukturze WNP znajduje się 14 katedr biologicznych oraz Instytut Kultury Fizycznej.   

  
     Wydział Nauk Przyrodniczych US prowadzi kształcenie na  następujących kierunkach:
biologia (I i II st.), biotechnologia (I i II st.), ochrona środowiska (I i II st.), turystyka i rekreacja – specjalność animator ekoturystyki i rekreacji (I i II st.), wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną (I i II st.) oraz mikrobiologia (I st.) i zdrowie publiczne (I st.) i studia III st. – doktoranckie z zakresu nauk biologicznych. Dla kierunków magisterskich prowadzone są też studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na WNP posiadają pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


     Wysoka aktywność naukowa pracowników WNP wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (około 180 prac w latach 2004-2008), a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WNP ponadto organizuje coroczne   konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.


Pracownicy i studenci WNP biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie oraz Szczecińskim Festiwalu Nauki organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich.
Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniką Gdańską, z licznymi Instytutami PAN.


Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z WNP należą: Uniwersytety w Kilonii, Greifswaldzie, Frankfurcie nad Menem, Rostoku, Petersburgu, Paryżu, Uppsali, Odessie,  w Koszycach na Słowacji, w Kopenhadze, Cantenbury  w Nowej Zelandii  oraz w Kalifornii - w San Francisco.