Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych » Mikrobiologia » Inzynierskie stacjonarne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych » Mikrobiologia » Inzynierskie stacjonarne

71-415 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wąska 13, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-90
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.p/wnp
Email: dziekwnp@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mikrobiologia Mikrobiologia - Inżynierskie stacjonarne

Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjat mikrobiologii) powinien posiadać wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów oraz innych organizmów opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Znajomość ich biologii i ekologii umożliwi mu sprawne posługiwanie się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym zakresu mikrobiologii.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Powinien posiadać również umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą, rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.