Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych » Biologia » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Przyrodniczych » Biologia » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

71-415 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wąska 13, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-90
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.p/wnp
Email: dziekwnp@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biologia Biologia - Licencjackie stacjonarne Biologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Absolwent kierunku biologia WNP US posiada wiedzę umożliwiającą mu poznawanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych w organizmach żywych funkcjonujących w środowisku naturalnym. Absolwent biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, jest szczególnie kompetentny w zakresie zagadnień fizyczno-przyrodniczych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi biologii na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersytetach, laboratoriach środowiskowych i medycznych, w urzędach administracji państwowej i Samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz w instytucjach związanych z gospodarką morską.


     Poza wiedzą związaną z kierunkiem i specjalizacją studiów, każdy absolwent nabywa umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz różnymi technikami badawczymi (m.in.: biochemicznymi, molekularnymi i komputerowymi) – jest też przygotowany do samodzielnej pracy w terenie.


     Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.