Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

70-383 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. A. Mickiewicza 18,16, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-00
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl/wnoz
Email: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geografia Geografia - Licencjackie stacjonarne Geografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Oceanografia Oceanografia - Licencjackie stacjonarne
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Struktura


Struktura Wydziału Nauk o Ziemi


 
 Instytut Nauk o Morzu
Dyrektor
prof. dr hab. Stanisław Musielak
 
Sekretariat
Krystyna Gebel
 
Zakład Geomorfologii Morskiej (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Musielak)
Zakład Geologii i Paleogeografii (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Borówka)
Zakład Geologii Morza (kierownik: dr hab. Ryszard Kotliński, prof. US)
Zakład Hydrografii i Gospodarki Wodnej (kierownik: prof. dr hab. Józef Girjatowicz)
Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej (kierownik: dr hab. Roman Marks prof. US) - link
Zakład Oceanografii Fizycznej (kierownik: prof. dr hab. Bernard Wiśniewski)
Zakład Paleooceanologii (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Witkowski)

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej (kierownik: dr hab. Kazimierz Furmańczyk, prof. US)

 
Strona internetowa INoM - tutaj
 
 Katedry
Katedra Badań Miast i Regionów (kierownik: prof. dr hab. Marek Dutkowski) - www 
Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni (p.o. kierownika: dr Igor Kavetskyy) - www

Katedra Rekreacji (kierownik: dr hab. Ewa Szczepanowska prof. US)

Katedra Turystyki (kierownik: prof. zw. dr hab. Czesław Koźmiński)

 
 Muzeum Geologiczne

Kierownik: dr Bernard Cedro

 
 Kuter
Kierownik: dr Brygida Wawrzyniak- Wydrowska
 
 Stacja Brzegowa w Międzyzdrojach

Kierownik: dr hab. Roman Marks, prof. US


Władze Wydziału


Władze Wydziału Nauk o Ziemi

 
 Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Ryszard K. Borówka
 Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. Marek Dutkowski
 Prodziekan ds. Kształcenia

dr Krystyna Osadczuk

e-mail: osadczuk@univ.szczecin.pl


Laboratoria


Laboratoria oraz aparatura badawcza

- Laboratorium Sedymentologiczne

Laboratorium Paleobotaniczne  

- Instrumentalne Laboratorium Geochemiczne

Laboratorium Dendrometryczne

- Laboratorium Diatomologiczne

Laboratorium Badań Bentosu

Laboratoria Komputerowe

Laboratorium Interpretacji Zdjęć Lotniczych i Obrazów Satelitarnych

Laboratorium GIS

- Inny sprzęt badawczy m.in.:

 samochody terenowe, wiertnie, urządzenia pomiarowe GPS,

- Kuter badawczy

- Stacja morska w Międzyzdrojach


Budynek WNoZ


Na pocz. XX wieku, w Szczecinie działało kilka, miejskich (tzw. małych) fundacji dobro­czynnych,   w  tym  „OSKARSTIFT",   które podlegały specjalnej administracji ds. insty­tucji i komisji, w ramach zarządu miejskiego. Zmarły w 1885 r.  mistrz budowlany Karl Wilnem  Fromholz,  zapisał w testamencie gminie miejskiej legat w wysokości 280.000 M., z przeznaczeniem na cele dobroczynne. Był to wyraz pamięci ku czci swego przedwcześnie zmarłego syna - Rudolfa Oskara Fromholza. Założono  fundację  o   nazwie .OSKAR", którą na pocz. XX w. zarządzali: burmistrz Roth, radca miejski Hermann oraz deputowani   -   kupiec   Saehn i rentierzy Grabguth oraz Fromholz. Na przestrzeni ok. 20 lat kapitał legatu został znacznie powiększony przez odsetki, tak więc wykonanie woli fundatora miało pełne zabezpieczenie finansowe.16.03.1905 r. władze miejskie podjęły decyzję o budowie domu fundacji przy  Krekower-strasse 36 (26 ?), w ramach dzielnicy Tomey - Westend, w sąsiedztwie gminnej szkoły dla dziewcząt (Nr 16) oraz Alleestrasse. Już w lutym  1905 r.  powstał projekt techniczny, z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, opra­cowany przez miejskich architektów i inspe­ktorów, a od lata 1905 r. przystąpiono do budowy. Budynek posiadał 25, pojedynczych mieszkań dla panien fundacji, łazienki na każdym   piętrze,   lokale   biurowe,   jadalnie i zaplecze kuchenne, mieszkanie dla dozorcy oraz ogród. Dom oddano do użytku w 1907 r. Obiekt został odnotowany w książce adresowej Szczecina z 1907 r. oraz na mapach miasta z okresu I Wojny. W późniejszym okresie wykonano betonowo-kamienne ogrodzenie oraz pawilon ogrodowy, zaś w czasie wojny część piwnic przystosowano na schrony, z pancernymi drzwiami i dodatkowymi przejściami (schron istnieje do dziś). Po 1945 r. budynek zaadaptowano na potrzeby dydaktyczne i internat w procesie kształcenia zawodowego; min. Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego. Od 1998 r. budynek był użytkowany przez Uniwersytet Szczeciński, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, mieścił Instytut Filozofii i  Instytut Politologii. W 2008 roku budynek po gruntownym remoncie został oddany do użytku dla nowego wydziału  Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydziału Nauk o Ziemi. Wraz remontowanym sąsiednim budynkiem przy ulicy Mickiewicza 16 i salą gimnastyczną (IKF) oraz z nowym budynkiem planowanym w miejscu obecnego parterowego budynku usytuowanego w podwórzu i budynkami Biblioteki Głównej US tworzyć będzie ciekawy architektonicznie i bardzo funkcjonalny kompleks, który jest dodatkowo dobrze skomunikowany z miastem poprzez linie tramwajowe nr 5,7,9 od strony ulicy Bohaterów Warszawy i linie tramwajowe nr 11,12 z przystankami odległymi o około 300 m od budynku. Piwnice budynku oraz poddasza są całkowicie wykorzystane, w piwnicach obok pomieszczeń magazynowych i chłodni mieści się Muzeum Geologiczne, poddasza zajmuje Zakład Teledetekcji Morskiej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. W budynku mieszczą się także laboratoria wyposażone w rozbudowane systemy wentylacyjne. Wyposażenie budynku w nowoczesne urządzenia, nowe wyposażenie i pomieszczenia nie zmieniło jego stylu, zachowano stolarkę drzwiową i okienną (wymieniona na nową z zachowaniem oryginalnego wyglądu), zdobienia, posadzki w holach oraz przeszklone pomieszczenia.

    Obiekt ulokowany jest w strefie .A` ochrony konser­watorskiej i podlega ochronie w zakresie kształtowania historycznej przestrzeni i zabudowy, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich  i zapisami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budynek o pierwotnej formie architektonicznej i całościowo zachowanym (dekoracyjnym) detalu, waloryzuje architektoniczny krajobraz miasta i pierzei ul. Mickiewicza. Ochronie konserwatorskiej podlegają także elementy małej architektury wokół budynku, mur ogrodzeniowy (frontowy) z metalowymi bramami, pawilon ogrodowy, a także bruk w przejeździe bramnym.

 

Opracowano na podstawie informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków 

JR; RR Katedra Badań Miast i Regionów, WNoZ

rudewicz@univ.szczecin.pl