Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Turystyka i rekreacja » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Turystyka i rekreacja » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

70-383 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. A. Mickiewicza 18,16, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-00
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl/wnoz
Email: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kierunek: turystyka i rekreacja, studia 3-letnie, zawodowe


Kierunek ten realizowany jest na poziomie 3-letnich studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i
niestacjonarnym. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia
(magisterskie studia uzupełniające) na kierunku turystyka i rekreacja.
Program studiów obejmuje 5 bloków przedmiotowych: "środowisko", "kultura", "humanistyka", "ekonomia i
prawo" oraz "praktyka".
W bloku "środowisko" wykładane będą między innymi następujące przedmioty: ekologia, funkcjonowanie
środowiska przyrodniczego, geografia turystyczna, klimatologia regionalna i bioklimatologia człowieka, ochrona
środowiska i turystyka proekologiczna.
W bloku "kultura" są następujące przedmioty: architektura, historia kultury i sztuki, muzealnictwo.
W bloku "humanistyka" są następujące przedmioty: psychologia, socjologia turystyki, wychowanie zdrowotne i
promocja zdrowia.
Blok "ekonomia i prawo" obejmuje: ekonomię, ekonomikę turystyki i rekreacji, finanse przedsiębiorstw i
podstawy rachunkowości w turystyce, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, marketing
usług turystycznych i rekreacyjnych, prawo w turystyce i rekreacji.
W bloku przedmiotów praktycznych znajdują się między innymi: agroturystyka, turystyka w biznesie i
organizacja kongresów, protokół dyplomatyczny i negocjacje, hotelarstwo i gastronomia, dwa języki obce,
krajoznawstwo, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, wycena nieruchomości turystycznych, podstawy i
zastosowania informatyki, praktyki zawodowe w hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych oraz obozy
terenowe (letnie i zimowe).
Kierunek ten realizowany jest na poziomie 3-letnich studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i
niestacjonarnym. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia
(magisterskie studia uzupełniające) na kierunku turystyka i rekreacja.
Program studiów obejmuje 5 bloków przedmiotowych: "środowisko", "kultura", "humanistyka", "ekonomia i
prawo" oraz "praktyka".
W bloku "środowisko" wykładane będą między innymi następujące przedmioty: ekologia, funkcjonowanie
środowiska przyrodniczego, geografia turystyczna, klimatologia regionalna i bioklimatologia człowieka, ochrona
środowiska i turystyka proekologiczna.
W bloku "kultura" są następujące przedmioty: architektura, historia kultury i sztuki, muzealnictwo.
W bloku "humanistyka" są następujące przedmioty: psychologia, socjologia turystyki, wychowanie zdrowotne i
promocja zdrowia.
Blok "ekonomia i prawo" obejmuje: ekonomię, ekonomikę turystyki i rekreacji, finanse przedsiębiorstw i
podstawy rachunkowości w turystyce, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, marketing
usług turystycznych i rekreacyjnych, prawo w turystyce i rekreacji.
W bloku przedmiotów praktycznych znajdują się między innymi: agroturystyka, turystyka w biznesie i
organizacja kongresów, protokół dyplomatyczny i negocjacje, hotelarstwo i gastronomia, dwa języki obce,
krajoznawstwo, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, wycena nieruchomości turystycznych, podstawy i
zastosowania informatyki, praktyki zawodowe w hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych oraz obozy
terenowe (letnie i zimowe).