Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Geografia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Geografia

70-383 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. A. Mickiewicza 18,16, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-00
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl/wnoz
Email: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geografia Geografia - Licencjackie stacjonarne Geografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Informacje


Kierunek: geografia, studia 5-letnie, jednolite, magisterskie


Program studiów kierunku geografia ze specjalnością geografia morza (5-letnie magisterskie) obejmuje:
- przedmioty kształcenia ogólnego (m.in. języki obce, filozofia przyrody, etyka),
- przedmioty podstawowe (m.in. Geograficzne Systemy Informacyjne GIS, fizyka dla przyrodników,
astronomiczne podstawy geografii, matematyka i statystyka dla geografów),
- przedmioty kierunkowe (m.in. geografia fizyczna geografia społeczno- ekonomiczna geologia, kartografia i
topografia, gleboznawstwo i geografia gleb, kształtowanie i ochrona środowiska, teledetekcja),
- przedmioty uzupełniające (m.in. komputerowe programy u?ytkowe, biogeografia, geografia turyzmu, globalne
zmiany środowiska, turystyka i rekreacja nadmorska, morska strefa brzegowa, geografia gospodarcza
morza).


Sylwetka absolwenta


Absolwent Geografii jest szczególnie kompetentny w zakresie zagadnień fizyczno-geograficznych, społecznoekonomicznych
i regionalnych środowisk obszarów nadmorskich, morskich i strefy brzegowej morza, a tak?e
obszarów przygranicznych (euroregionalnych).
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi geografii na podejmowanie pracy w
urzędach administracji państwowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z
wykorzystaniem zasobów naturalnych, turystyką, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz w
instytucjach związanych z gospodarką morską, ochroną brzegów i gospodarowaniem.
Absolwenci, którzy w trakcie studiów dodatkowo zrealizują blok zajęć pedagogicznych, uzyskują uprawnienia
do nauczania geografii.