Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Zarządzanie i inżynieria produkcji
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Zarządzanie i inżynieria produkcji

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynierskie stacjonarne

Specjalności - I stopień: (wybór od 3 semestru studiów)

  • Inżynieria Internetu
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie marketingowe MSP


Studia na I stopniu trwają 3,5 roku, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, zgodnym z ukończoną specjalnością, wybraną po 3 semestrze. Program studiów ukierunkowany jest na przyswojenie zagadnień ekonomiczno-inżynieryjno-technologicznych w zakresie teoretycznym i praktycznym. Absolwenci studiów posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu.

Ponadto posiadają umiejętności menażerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Absolwenci są przygotowani do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji; organizowania i zarządzania klientem w ramach technologii CRM oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych.