Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Informatyka i ekonometria spec. Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie)
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Informatyka i ekonometria spec. Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie)

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka i ekonometria spec. Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie) Informatyka i ekonometria spec. Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie) - Licencjackie stacjonarne Informatyka i ekonometria spec. Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie) - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Informacje


Dwunarodowy kierunek studiów jest kontynuacją niemieckojęzycznego potoku studiów im. Konrada Zuse, prowadzonego od 1991 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kierunek ten spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi.

Wysoka jakość przekazywanej wiedzy, wysoki i wciąż podnoszony poziom kształcenia, profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych materiałów i systemu do nauki zdalnej sprawiły, że kierunek został akredytowany przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. i jest jedynym mogącym poszczycić się certyfikatem akredytacyjnym tej rangi. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) jest uznawany na całym świecie i jedynym respektowanym w USA.

Studia prowadzone są w formie dwustopniowej na kierunku Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza:

  • stacjonarne studia I stopnia - poziom Bachelor (3-letnie)
  • stacjonarne studia II stopnia - poziom Master (2-letnie)

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje podwójny dyplom: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niemieckiej uczelni Hochschule Wismar.

Absolwent studiów polsko-niemieckich posiada umiejętności związane z transgraniczną współpracą polsko-niemiecką na polu informatyki elektronicznej i komunikacji gospodarczej. Jest specjalistą z zakresu nowoczesnych narzędzi i metod służących do przygotowywania, przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania informacji. Charakteryzuje się szeroką znajomością gospodarczych, politycznych i społecznych realiów krajów sąsiadujących a także zagadnień dotyczących mechanizmów integracji europejskiej.


Rekrutacja


Zasady przyjęcia na I stopień obowiązują takie jak dla kandydatów na studia stacjonarne.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych  legitymujący się dyplomem magistra, licencjata lub inżyniera.

Ponadto warunkiem dopuszczenia do studiów polsko-niemieckich jest pozytywne złożenie egzaminu językowego (język angielski dla kandydatów niemieckich, język niemiecki dla kandydatów polskich za wyjątkiem absolwentów I stopnia z BSG - studiujących na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego lub kandydatów polskich studiujących na uczelniach niemieckich, np. na Viadrinie).

Dla kandydatów, którzy legitymować się będą dyplomem ukończenia polsko-niemieckiego kierunku studiów Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza warunkiem przyjęcia jest uzyskanie oceny końcowej co najmniej 3.0 wg niemieckiej skali ocen (dla kandydatów polskich) oraz 2.5 wg niemieckiej skali ocen (dla kandydatów niemieckich). Kandydaci, posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia innej polskiej Uczelni obowiązani są wykazać ukończenie studiów z oceną 4.0 wg polskiej skali ocen. W przypadku, gdy limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, o przyjęciu kandydata z niższą oceną zadecydować może Komisja Uczelniana.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów od wyznaczonego limitu przyjęć - pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci I stopnia BSG.

Studia I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego kończą się złożeniem pracy dyplomowej i obroną egzaminu dyplomowego.

Uwaga: Kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalność informatyka gospodarcza (studia polsko - niemieckie) zostanie uruchomiony przy minimalnej ilości kandydatów:

I stopień - 30 osób
II stopień - 30 osób