Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Informatyka ekonomiczna i pedagogika
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Informatyka ekonomiczna i pedagogika

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka ekonomiczna i pedagogika Informatyka ekonomiczna i pedagogika - Licencjackie stacjonarne

Jednostkami prowadzącymi kierunek są: Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) oraz Instytut Pedagogiki (Wydział Humanistyczny )

Przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne absolwenta makrokierunku daje mu duże szanse na uzyskanie certyfikatów informatycznych, takich jak Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence), Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka (EUCIP Core Level Certificate), certyfikat z zakresu systemów zarządzania bazami danych (MS SQL Server). Atutem makrokierunku jest również poszerzony wymiar praktyk, dających lepsze przygotowanie zawodowe.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia z informatyki i ekonometrii lub pedagogiki.