Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. inwestycje
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. inwestycje

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia spec. inwestycje Ekonomia spec. inwestycje - Licencjackie stacjonarne Ekonomia spec. inwestycje - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Specjalności


Specjalność dedykowana najważniejszym zagadnieniom związanym z inwestowaniem - realizowanym zarówno w podmiotach gospodarczych (tzw. inwestycje rzeczowe) jak i funduszach inwestycyjnych, a także przez inwestorów indywidualnych (tzw. inwestycje kapitałowe).

Inwestycje są nieodłącznym, bardzo ważnym elementem życia gospodarczego. Wysokie kwalifikacje dotyczące tej problematyki, w tym umiejętność prawidłowej oceny efektywności inwestycji, analizy ryzyka, procedur wykonawstwa i kontroli, powinny umożliwić absolwentom łatwe usadowienie się na wymagającym rynku pracy.

Specjalność oferuje interesujący poznawczo i użyteczny praktycznie zestaw przedmiotów specjalizacyjnych dotyczących m.in. nowoczesnych narzędzi analizy ryzyka i oceny efektywności inwestycji, w tym np. rachunek opcyjny.


Sylwetka absolwenta


Zdobyta wiedza pozwala na objęcie funkcji menedżera bądź specjalisty-analityka zajmującego się inwestycjami w podmiotach gospodarczych, analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, konsultanta, rzeczoznawcy majątkowego, biegłego rewidenta oraz innych samodzielnych stanowisk związanych z rynkiem kapitałowym, a także z oceną działalności przedsiębiorstw prowadzoną przez banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne.

Studenci mogą pisać prace z zakresu:

 • metody analizy ekonomicznej,
 • analiza roczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • ocena wartości poznawczej wskaźników finansowych,
 • analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • ocena wpływu wykorzystania majątku na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • ocena wpływu wykorzystania czynnika ludzkiego na wynik finansowy,
 • analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
 • analiza przepływu kapitałów oraz przepływów pieniężnych (fund flow, cash flow),
 • analiza efektywności inwestycji,
 • analiza wykorzystania środków obrotowych,
 • analiza kosztów i przychodów ze sprzedaży,
 • analiza wykorzystania majątku trwałego,
 • analiza zatrudnienia i płac,
 • analiza wydajności pracy,
 • porównawcza ocena wyników spółek giełdowych,
 • kierunki i metody analizy kosztów w przedsiębiorstwie.
 • metody analizy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej,
 • analiza struktury kapitałowej podmiotów gospodarczych,
 • budowa biznes planów przedsiębiorstw,
 • planowanie i prognozowanie wyników ekonomiczno
 • finansowych przedsiębiorstw i banków,
 • analiza rentowności podmiotów gospodarczych,
 • metody międzyzakładowej analizy akcji przedsiębiorstw,
 • sposoby oceny zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstwa w aktualnych warunkach gospodarowania,
 • znaczenie analizy papierów wartościowych w procesach podejmowania decyzji gospodarczych,
 • analiza sytuacji kapitałowo
 • majątkowej przedsiębiorstwa,
 • rola wyceny przedsiębiorstw w procesach przekształceń własnościowych,
 • analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • sposoby oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego,
 • sposoby oceny ekonomicznej efektywności prywatyzacji przedsiębiorstwa przemysłowego,
 • funkcje i znaczenie cash flow w procesach oceny finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwach,
 • wielokierunkowa analiza wyniku finansowego przedsiębiorstw, banków i innych instytucji,
 • analiza sytuacji przedsiębiorstw i banków,
 • wycena wartości przedsiębiorstwa,
 • planowanie finansowe w organizacjach gospodarczych,
 • leasing jako źródło finansowania organizacji gospodarczych,
 • ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • analiza efektywności zarządzania zasobami ludzkimi,
 • controlling,
 • analiza bilansu,
 • analiza strat i zysków,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • analiza i wycena wartości niematerialnych,
 • analiza i wycena znaków towarowych,
 • analiza i wycena kapitału intelektualnego,
 • narzędzia i metody planowania finansowego,
 • modelowanie finansowe na potrzeby zarządzania finansami,
 • analiza i wycena fuzji i przejęć.