Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. ekonomika sektora publicznego
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. ekonomika sektora publicznego

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia spec. ekonomika sektora publicznego Ekonomia spec. ekonomika sektora publicznego - Licencjackie stacjonarne Ekonomia spec. ekonomika sektora publicznego - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Specjalności


Współczesne gminy i inne jednostki sektora publicznego muszą być w coraz mniejszym stopniu zorientowane na normy i procedury, a w większym - na rozwiązywanie problemów, realizację określonych projektów i programów oraz tworzeniu dodatkowej wartości i prawidłowym zarządzaniu nią.

W coraz większym zakresie sektor publiczny upodabnia się do sfery biznesu - częściej niż poprzednio korzysta z usług innych podmiotów przy realizacji własnych zadań oraz przez mechanizm zamówień publicznych - zleca na zewnątrz wykonywanie działalności pomocniczej.

Zarządzający muszą dysponować dziś szczegółowymi i aktualnymi danymi pozwalającymi podejmować kluczowe decyzje z uwagi na fakt, że dysponują środkami publicznymi oraz zadaniem ich jest prawidłowa integracja systemu zarządzania ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu organizacji.


Cele Kształcenia


Zasadniczym celem kształcenia studentów na specjalności EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO jest przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności, niezbędnych przyszłym pracownikom zatrudnionym w różnych podmiotach sektora publicznego. Absolwenci tej specjalności powinni posiadać znajomość zagadnień dotyczących szerokiej gamy instrumentów wspierających zarządzanie w sektorze publicznym oraz problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego, finansów publicznych, przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze publicznym, finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego.


Sylwetka absolwenta


Absolwent specjalności EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO przygotowany jest do zajmowania stanowisk kierowniczych i samodzielnych w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli (województwo, powiat, gmina), przedsiębiorstwach komunalnych, zakładach opieki zdrowotnej, oświacie i innych podmiotach sektora publicznego.

Studenci mogą pisać prace z zakresu:

 • Organizacja i funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych
 • Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii rozwoju
 • Ocena dostępności i jakości świadczonych usług
 • Analiza outsourcingu usług
 • Ocena zadowolenia społeczności lokalnych, klientów, pacjentów
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zrównoważona karta wyników
 • Monitorowanie realizacji projektów
 • Ocena ryzyka kontraktu, projektu
 • Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia
 • Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych szkół wyższych, instytucji kulturalnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, funduszy celowych itd.
 • Rating kredytowy
 • Ocena podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne
 • Wybór inwestycji do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 • Ocena efektywności projektów europejskich
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Controlling
 • Audyt wewnętrzny