Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. ekonomia menedżerska
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. ekonomia menedżerska

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia spec. ekonomia menedżerska Ekonomia spec. ekonomia menedżerska - Licencjackie stacjonarne Ekonomia spec. ekonomia menedżerska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia spec. ekonomia menedżerska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia spec. ekonomia menedżerska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Specjalności


Specjalność ekonomia menedżerska ukierunkowana jest na zdobycie wiedzy z zakresu umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Specjalizacja ta umożliwia zrozumienie problemów decyzyjnych i pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnej, coraz bardziej złożonej gospodarki.

Zdobyta wiedza pozwala na opanowanie podstaw wyboru projektów gospodarczych z uwzględnieniem otoczenia makroekonomicznego w warunkach niepewności i ryzyka oraz kontroli realizacji tych projektów. Specjalizacja zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu regulacji procesów gospodarczych, ryzyka w działalności gospodarczej, dokonywanych przemian restrukturyzacyjnych, trafnego podejmowania decyzji w obszarze m. in. inwestycji realnych i finansowych, właściwego źródła finansowania projektów gospodarczych oraz prowadzenia negocjacji w procesach decyzyjnych.

Na specjalizacji uzyskuje się wiedzę, jak zmiana uwarunkowań makroekonomicznych (np.: stopa procentowa, podatki, kurs walutowy) może wpływać na procesy decyzyjne podmiotów gospodarczych (głównie firm) i w jaki sposób podmioty adoptują się do zachodzących na szczeblu makroekonomicznym zmian, duży nacisk będzie położony na prewencję przed negatywnymi dla firm skutkami zmian w otoczeniu gospodarczym.

Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności profesjonalnego podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem niepewności i ryzyka, przewidywania sytuacji ekonomicznych i analizy uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych oraz podejmowania na ich podstawie właściwych wyborów korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego.


Sylwetka absolwenta


Celem specjalności jest przygotowanie kadr w pełni profesjonalnie gotowych do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, przewidywania sytuacji ekonomicznych i analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji na różnych szczeblach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych. Ponadto absolwent będzie umiał monitorować gospodarkę i branżę, negocjacje w biznesie, będzie posiadał umiejętność zdobycia i rozdysponowania dostępnych funduszy strukturalnych oraz swobodnie poruszać się w środowisku konkurencyjnym.

 

Absolwenci specjalności "Ekonomia menedżerska" są poszukiwanymi kandydatami na stanowiska:

  • doradców ekonomicznych banków
  • menedżerów strategicznych firm
  • ekspertów ekonomicznych w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych
  • strategów gospodarczych
  • ekspertów w instytucjach i firmach współpracujących z Unią Europejską
  • ekspertów od formułowania wniosków gospodarczych do Unii Europejskiej