Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Matematyczno-Fizyczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Matematyczno-Fizyczny

70-453 Szczecin, Zachodniopomorskie
al. Papieża Jana Pawła II 22, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-1-98, (91) 444-11-90, (91) 444-12-05
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl
Email: rektorat@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Fizyka spec. zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów Fizyka spec. zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów - Inżynierskie stacjonarne Fizyka spec. zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Fizyka Fizyka - Inżynierskie stacjonarne Fizyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Fizyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Fizyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Matematyka spec. matematyka stosowana Matematyka spec. matematyka stosowana - Inżynierskie stacjonarne Matematyka spec. matematyka stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Matematyka Matematyka - Inżynierskie stacjonarne Matematyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Matematyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Matematyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Władze Wydziału


 

 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. prof. US Jacek Styszyński
  email: jstysz@wmf.univ.szczecin.pl, tel. 091-444-12-99 (pok. dziek.)

 

 • Prodziekan ds. nauki: dr hab. prof. US Ewa Szuszkiewicz
  email: szusz@fermi.fiz.univ.szczecin.pl, tel. 091-444-12-99 (pok. dziek.)

Dziekanat


 • Kierownik Dziekanatu: Wiła Kościuczyk, tel. 091-444-12-17
 • Dziekanat Studiów Stacjonarnych: Katarzyna Łapińska, tel. 091-444-12-16
 • Dziekanat Studiów Niestacjonarnych: Alicja Andrzejczak, tel. 091-444-12-15

Sekretariaty

 • Sekretariat Instytutu Fizyki: Dorota Teper-Kasprzycka, tel. 091-444-12-27, fax. 091-444-12-26
 • Sekretariat Instytutu Matematyki: Iwona Gałązka-Karbowiak, tel. 091-444-12-61
 • Sekretariat Edukacji Informatycznej i Technicznej: Grażyna Wawrzewska, tel. 091-444-12-83
 • Obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych na kierunku Matematyka:
  Iwona Gałązka-Karbowiak, tel. 091-444-12-61
 • Obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych na kierunku Fizyka z Astronomią:
  Alicja Andrzejczak, tel. 091-444-12-15, fax 091-444-14-27

Instytut Fizyki


W siedmiu zakładach wchodzących w skład Instytutu oraz jednej pracowni prowadzone są badania w przeważającej części odpowiadające profilowi odpowiednich zakładów. Z tego względu istniejące zespoły badawcze w zasadzie pokrywają się z zakładami. Pracownicy Instytutu Fizyki prowadzą badania naukowe w trzech kategoriach finansowania (badania statutowe, badania własne i granty).

W skład Instytutu Fizyki wchodzi siedem zakładów i jedna samodzielna pracownia:

 • Zakład Astronomii i Astrofizyki
 • Zakład Elektrodynamiki i Optyki
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego
 • Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej
 • Zakład Fizyki Molekularnej
 • Zakład Fizyki Morza i Środowiska
 • Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji
 • Zakład Teorii Pola
 • Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii

Instytut Matematyki


Instytut Matematyki zatrudnia 34 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 12 doktorów habilitowanych (4 osoby z tytułem profesora) oraz 17 osób ze stopniem doktora. Wszyscy doktorzy habilitowani zatrudnieni są na pierwszym etacie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na znaczny udział matematyków zagranicznych wśród kadry samodzielnej, nasz instytut jest faktycznie międzynarodowym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym.

     Instytut Matematyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

     Pracownicy opublikowali znaczącą ilość (ponad 700) artykułów, z czego większość w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, oraz wygłosili ponad 300 komunikatów i odczytów naukowych na konferencjach i w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

     Warto podkreślić, że w okresie ostatnich dziesięciu lat zdecydowaną większość stopni naukowych doktora uzyskano w ośrodkach zagranicznych. Część z nich zaowocowało długoterminowymi stażami w renomowanych ośrodkach: A. Dąbrowski (Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, 25 miesięcy w latach 1993-1996 oraz 2006-2007; DPMMS, Cambridge, 8 miesięcy w 1995), J. Kędra (Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, 12 miesięcy w 2001). P. Krasoń (Lehigh University, USA, 10 miesięcy w latach 1991-1992), A. Wiśniewski (ETH, Zürich, 10 miesięcy w latach 1991-1992).

     W latach 1995-2007 dziewięciu pracowników Instytutu Matematyki realizowało 12 grantów badawczych KBN (A. Dąbrowski, J. Kędra, P. Krasoń, H. Meltzer, A. Narloch, Nguyen Hong Thai, G. Sklyar, L. Szymaszkiewicz, M. Wieczorek). G. Sklyar i V. Korobov brali udział w międzynarodowym programie naukowym NATO Linkage Grant (wspólnie z uniwersytetami w Darmstadt, Bayreuth, Kharkov). P. Krasoń i A. Dąbrowski brali udział w międzynarodowym węźle Arithmetic Algebraic Geometry. Ponadto uzyskano ponad 20 grantów indywidualnych (staże zagraniczne).

     W skład Instytutu Matematyki wchodzi 7 zakładów tematycznie odpowiadających kierunkom badań uprawianych w Instytucie oraz 2 pracownie (informatyki i dydaktyki).

     Wykaz ważniejszych publikacji Instytutu Matematyki w latach 1996-2007 (patrz: Nauka) pokazuje wzrost i stabilizację rozwoju naukowego na wysokim poziomie.

     Tematyka badań naukowych obejmuje następujące dziedziny matematyki (w nawiasie główny reprezentant danego kierunku badań bądź kierownik grupy badawczej):

    * Teoria Liczb i Arytmetyczna Geometria Algebraiczna (A. Dąbrowski)
    * Algebraiczna K-teoria i Arytmetyczna Geometria Algebraiczna (P. Krasoń)
    * Topologia Algebraiczna i Geometria Symplektyczna (J. Kędra)
    * Równania Różniczkowe  
       * równania fizyki matematycznej (J. Garecki, V. Tcherniatin)
       * metody analityczno-numeryczne w biomechanice (A. Czajkowski)
    * Analiza Nieliniowa (H. T. Nguyen)
    * Teoria Sterowania (V. Korobov, G. Sklyar)
    * Analiza Funkcjonalna (A. Narloch, L. Szymaszkiewicz)
    * Funkcje Rzeczywiste (F. Prus-Wiśniowski)
    * Analiza Zespolona (I. Marchenko)
    * Układy Dynamiczne (A. Felshtyn)
    * Reprezentacje Algebr (H. Meltzer)

 

     Powyższe grupy tematyczne posiadają udokumentowany dorobek. Są one perspektywistyczne, o czym świadczy znacząca ilość artykułów opublikowanych (bądź przyjętych do druku) w renomowanych czasopismach matematycznych.

     W Instytucie Matematyki prowadzone są dwa seminaria zakładowe (sem. z "Geometrii Diofantycznej" prowadzone przez prof. A. Dąbrowskiego) działa od 10 lat; sem. z "Teorii Sterowania" prowadzone przez prof. G. Sklyara działa od 4 lat)

     Warto wspomnieć, że prof. P. Krasoń jest współorganizatorem seminarium z "Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej" wspólnie z G. Banaszakiem i W. Gajdą z UAM w Poznaniu, które istnieje od roku 1995 i odbywa się w Poznaniu.

     Od 1999 roku istnieje Kolokwium Instytutowe, na którym swoje referaty wygłosiło kilkunastu zaproszonych gości (m.in. prof. J. Browkin, prof. B. Hajduk, prof. H. Hudzik, prof. P. Pragacz, prof. A. Schinzel, prof. D. Simson, prof. M. Wodzicki) oraz kilkunastu pracowników naszego instytutu.

     Od 2005 roku odbywa się corocznie Szczecińskie Kolokwium Matematyczne.

     W 2007 roku zorganizowano dwie znaczące międzynarodowe konferencje matematyczne:

 • Arithmetic Algebraic Geometry, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań, 3-7 września 2007 (współorg. P. Krasoń)
 • Classical and modular approaches to exponential Diophantine equations, Max-Planck-Institut fuer Mathematik, Bonn, 13-14 lutego 2007 (współorg. A. Dąbrowski)

     W latach 1986-2007 Instytut Matematyki wypromował ponad 600 magistrów matematyki. Niektórzy (np. G. Szkibiel, E. Ciechanowicz, J. Kędra) już w okresie studiów uzyskali oryginalne wyniki naukowe (poparte publikacją) i zasilili kadrę pracowników Instytutu Matematyki. Warto również wspomnieć, że studenckie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej ostatnio otrzymali: K. Lepiarz (Gągalska) (1992/1993, 1993/1994, 1994/1995), P. Falkowski (1998/1999), J. Woźniak (1999/2000, 2000/2001). Ponadto nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: A. Dąbrowski (1999), J. Kędra (2001) oraz P. Krasoń (2004).