Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Stosunki międzynarodowe
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Stosunki międzynarodowe

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe - Licencjackie stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Podstawowe Informacje


Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny. Obok przedmiotów kształcenia ogólnego jak filozofia, socjologia, język angielski czy informatyka występują przedmioty z zakresu prawa międzynarodowego, ekonomii, stosunków politycznych, religii świata, terroryzmu czy protokołu dyplomatycznego. Dodatkowo student może, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybrać jedną z trzech specjalności: Zjednoczoną Europę, Regiony Świata lub niemcoznawczą. Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie. Absolwent, w zależności od obranej specjalności, będzie mógł podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.


O Kierunku


Jeśli jesteś humanistą, masz otwarty umysł
i interesuje Cię otaczający świat


Przyjdź na studia do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych


Jeśli chcesz

 

 • doskonale rozumieć politykę międzynarodową i gospodarkę światową,
 • umieć analizować otaczający świat z uwzględnieniem perspektywy historycznej i współczesnej w skali międzynarodowej,
 • znać tajniki skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania,
 • biegle posługiwać się jednym językiem obcym oraz biernie językiem specjalistycznym z zakresu studiowanej specjalizacji,
 •  swobodnie korzystać z komputera i światowej pajęczyny,
 • mieć szansę na szeroki rozwój intelektualny i fizyczny

Najlepszym wyborem są studia na Stosunkach Międzynarodowych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie.

 

W trakcie studiów…

 

 • spotkasz się z wybitnymi naukowcami z różnych ośrodków akademickich polskich i europejskich, politykami regionalnymi, polskimi i unijnymi, dyplomatami, ekonomistami, prawnikami,
 • będziesz miał możliwość odbywania części studiów za granicą oraz stażów i praktyk w kraju i za granicą,
 • będziesz korzystał z jednej z najlepszych w Polsce bazy lokalowej, stałego dostępu do Internetu,
 • otrzymasz zaproszenie do współpracy z 8 studenckimi kołami naukowymi współpracującymi z różnymi instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

 

A po studiach….

 

 • będziesz mógł rozpocząć przygodę życiową w dyplomacji, polityce, administracji, a nawet w służbach specjalnych,
 • nasi absolwenci już dziś pracują w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi programu studiów, absolwent jest również przygotowany do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych, np. w instytucjach politycznych, administracyjnych, finansowych, oświatowych, kulturalnych.