Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Socjologia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Socjologia

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Socjologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Socjologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia

Studenci socjologii otrzymują szeroką wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk zachodzących w różnorodnych społeczeństwach oraz wiedzę z zakresu teorii i metodologii badań społecznych. Oferowane zajęcia dydaktyczne obejmują zarówno zagadnienia ogólne związane z poznawaniem i wyjaśnianiem rzeczywistości społecznej, jak i zagadnienia szczegółowe dotyczące mechanizmów funkcjonowania różnych systemów społecznych, problematykę stosunków społecznych, kultury, życia gospodarczego, politycznego, itp.

Studia socjologiczne zgodne są z zasadami ECTS (Europejski System Transferu Punktów).

Program studiów zawiera kurs zajęć podstawowych tworzących obowiązkowy kanon nauczania (wstęp do socjologii, warsztaty komputerowe, filozofię, logikę dla socjologów, demografię, etykę, historię myśli społecznej, przedmioty metodologiczne, antropologię społeczną, psychologię społeczną, współczesne teorie socjologiczne, mikro- i makrosocjologię, ćwiczenia terenowe – obejmujące obóz badawczy, proseminarium badawcze, seminarium magisterskie).

Student ma jednak możliwość zindywidualizowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów z długiej listy zajęć fakultatywnych skoncentrowanych na bardziej szczegółowych zagadnieniach socjologicznych, np. socjologia kultury, socjologia religii, patologie społeczne, niedostosowania społeczne itp.

Realizowane zajęcia pozwalają zdobywać punkty potrzebne do zaliczenia poszczególnych semestrów i lat studiów.

Student może zrealizować studia socjologiczne orientując się na poszczególne specjalności realizowane w Instytucie Socjologii i wybierając do zaliczenia związane z nimi przedmioty. Studenci studiów licencjackich wybieraja specjalność po I roku.

W Instytucie istnieje możliwość aktywnego brania przez studentów udziału w badaniach naukowych organizowanych w ramach proseminariów badawczych oraz w ramach działalności studenckich kół naukowych.

Co po studiach?

Absolwenci studiów socjologicznych przygotowani są do podjęcia pracy w administracji publicznej, uczelniach, instytucjach naukowych, samorządach, instytucjach kultury i polityki, ośrodkach pomocy społecznej, służbach pomocy społecznej, w agencjach marketingowych i reklamowych, ośrodkach badania opinii publicznej, badania rynku, organizacjach pozarządowych itp.

Formy studiów w Instytucie Socjologii

            W ramach kierunku socjologia realizowane są:

  1. studia zawodowe w cyklu trzyletnim (stacjonarne i niestacjonarne zaoczne, przy czym forma niestacjonarna jest płatna). Absolwenci studiów zawodowych otrzymują tytuł licencjata. Studenci studiów zawodowych wieczorowych i zaocznych mogą także dokonać wyboru z istniejących w Instytucie specjalności od II roku. Po ukończeniu studiów zawodowych studenci mogą zdobyć tytuł magistra w ramach prowadzonych przez Instytut magisterskich studiów uzupełniających.
  2. magisterskie studia uzupełniające (stacjonarne i niestacjonarne zaoczne –ostatnia forma jest płatna). Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu magistra absolwentom trzyletnich studiów zawodowych. Na studiach magisterskich uzupełniających mogą studiować absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata na kierunku Socjologia, Pedagogika i Politologia. Absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata na kierunku Pedagogika i Politologia zobowiązani są w toku studiów do uzupełnienia różnic programowych.