Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Archeologia Archeologia - Licencjackie stacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej - Licencjackie stacjonarne Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Etnologia Etnologia - Licencjackie stacjonarne Etnologia - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Etnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Europeistyka Europeistyka - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Europeistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europeistyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filozofia Filozofia - Licencjackie stacjonarne Filozofia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filozofia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Historia Historia - Licencjackie stacjonarne Historia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Historia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Historia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Politologia Politologia - Licencjackie stacjonarne Politologia - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Politologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Politologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Praca socjalna Praca socjalna - Licencjackie stacjonarne Praca socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Psychologia Psychologia - Magisterskie stacjonarne Psychologia - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Socjologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Socjologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe - Licencjackie stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, przekształconej w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i historii oraz do nadawania tytułu doktora habilitowanego w zakresie historii.

Wydział Humanistyczny jest największą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego.

Liczy 6 instytutów (Filozofii, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Pedagogiki, Psychologii, Politologii i Europeistyki, Socjologii) i 3 katedry (Badań nad Konfliktami i Pokojem, Edukacji Artystycznej, Etnologii i Antropologii Kulturowej).
W bieżącym roku akademickim na Wydziale Humanistycznym studiuje 6630 studentów (3855 studentów na studiach stacjonarnych ? w tym na I roku 1013 oraz 2775 studentów na studiach niestacjonarnych w tym na I roku 864).
Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 206 pracowników naukowych, w tym 66 samodzielnych pracowników nauki (19 z  tytułem naukowym profesora i 47 ze stopniem doktora habilitowanego).

Dziekanem Wydziału Humanistycznego wybranym w 2008 roku na 4?letnią kadencję została dr hab. prof. US Barbara Kromolicka. Godność Prodziekana ds. Nauki piastuje dr hab. Urszula Chęcińska. Tę samą funkcję w zakresie Kształcenia pełni dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak. Prodziekanem ds. Studenckich natomiast  jest dr hab. Henryk Walczak.

Wydział Humanistyczny posiada swoich reprezentantów w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego. Są to: prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, prof. zw. dr hab. Adam Wątor, prof. dr hab. Karol Piasecki i dr Hubert Kupiec.

Do dyspozycji Wydziału Humanistycznego pozostają dwie pracownie komputerowe wyposażone łącznie w 50 PC. Każde stanowisko posiada dostęp do Internetu. W obu pracowniach zainstalowane są rzutniki multimedialne oraz skanery. Z każdego komputera poprzez połączenie z Biblioteką Główną US możliwy jest dostęp do specjalistycznych wielodziedzinowych baz danych i elektronicznych wersji czasopism.

Studenci mogą rozwijać własne zainteresowania naukowe nie tylko poprzez studiowanie na wybranych przez siebie kierunkach, ale również poprzez działalność w kołach naukowych, których istnieje na wydziale kilkanaście m.in. Koło Naukowe Socjologów, Koło Naukowe Filozofii, Koło Naukowe "Politolog", Koło Naukowe Archiwistów, Koło Naukowe Historyków Wojskowości, Koło Naukowe Archeologów, Koło Wolontariatu, Koło Naukowe Edukacji Informatycznej, Koło Naukowe Resocjalizacji i inne.