Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Historia

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Historia Historia - Licencjackie stacjonarne Historia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Historia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Historia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Podstawowe Informacje


Studia historyczne w naszym Instytucie uzyskały 'Uniwersytecki Znak Jakości'. Program studiów pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy historycznej i ogólnohumanistycznej oraz uzyskanie uprawnień zawodowych nauczycielskich lub archiwistycznych. Student może też wybrać jedną z dwóch innych specjalności: społeczno-samorządowa lub pomorzoznawczą. Obie ostatnie połączone z nauczycielską poszerzą jego kwalifikacje, a studiowane samodzielnie ułatwią pracę w regionalnych urzędach administracyjnych lub organach samorządowych, w turystyce lub dziennikarstwie. Celem studiów jest wzmocnienie szans naszych absolwentów na rynku pracy. Chodzi nie tylko o przekazanie niezbędnej wiedzy, ale i wyrobienie takich cech jak kreatywność, otwartość, odpowiedzialność i umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji. Tylko na I roku student realizuje z góry wyznaczony plan, już w latach następnych staje się autorem własnego programu. Może samodzielnie wybierać interesujące go zajęcia posiłkując się punktacją ECTS (Europejski System Punktów Kredytowych). Punktacja ta pozwala w jasny sposób rozliczyć się z programu studiów; otwiera też możliwość studiowania na uczelniach polskich (program 'Most') jak i zagranicznych (Sokrates / Erasmus). Instytut ma podpisaną umowę na semestralne studia z Uniwersytetem w Rostocku.


O Kierunku


Jeśli jesteś humanistą, masz otwarty umysł, interesuje Cię
daleka oraz najbliższa przeszłość oraz perspektywy rozwoju świata


Przyjdź na studia do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych


Jeśli chcesz

 • doskonale rozumieć przeszłość świata, swojego kraju i regionu,
 • umieć analizować otaczający świat z uwzględnieniem perspektywy historycznej i współczesnej,
 • znać tajniki skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz wychowania,
 • wiedzieć wszystko o korzeniach naszej kultury,
 • biegle posługiwać się językiem nowożytnym oraz nauczyć się czytać i pisać w języku Cezara i Tacyta,
 • swobodnie korzystać z komputera i światowej pajęczyny,
 • mieć szansę na szeroki rozwój intelektualny i fizyczny

Najlepszym wyborem są studia na HISTORII w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie


W trakcie studiów…

 

 • spotkasz się z wybitnymi naukowcami z różnych ośrodków akademickich polskich i europejskich,
 • będziesz miał możliwość odbywania części studiów za granicą oraz stażów i praktyk w kraju i za granicą,
 • będziesz korzystał z najlepszej w Polsce bazy lokalowej, stałego dostępu do Internetu,
 • otrzymasz zaproszenie do współpracy z 8 studenckimi kołami naukowymi współpracującymi z różnymi instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

 

A po studiach….

 

 • będziesz mógł pracować w służbie państwowej albo na własną rękę jako archiwista, nauczyciel lub ekspert w dziedzinie regionalnej,
 • a może zechcesz rozpocząć przygodę życiową w polityce, administracji, obronności, a nawet w służbach specjalnych,
 • dzięki wszechstronnemu wykształceniu nasi absolwenci są też przygotowani do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z nauką historyczną, np. w biznesie i finansach, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, kulturze i oświacie,
 • a jeśli nie spoczniesz na laurach zaprosimy Cię na studia doktoranckie.